ورود و ثبت نام آپلود فایل آزمایشگاه mysd
دریافت شناسه آپلود

برای دریافت شناسه آپلود ابتدا باید به سایت mysd.ir مراجعه کنید.مطابق تصویر زیر ابتدا درخواست اکانت ویژه بدهید

بعد از ارسال درخواست منتظر بمانید تا درخواست شما تایید شود.

سپس برای دریافت شناسه آپلود به منوی دریافت کد مراجعه کنید.در این صفحه شناسه آپلود به شما نمایش داده می شود .در قسمت پایین تر در کادر مورد نظر آدرس سایت یا سایت هایی که قصد دارید از طریق آنها فایل های خود را آپلود کنید را باید وارد کنید.توجه داشته باشید که آدرس کامل را باید وارد کنید.برای مثال اگر آدرس سایت شما example.com است باید به صورت های زیر آدرس سایت خود را وارد کنید.

http://example.com

http://www.example.com

اگر از طریق ساب دامین هایی غیر از www قصد آپلود دارید آدرس سایت را همراه با آن ساب دامین ها باید وارد کنید.بعد از وارد کردن آدرس سایت یا سایت های خود می توانید شناسه آپلود را کپی کنید و در کد html یا پلاگین وردپرس یا کامپوننت جوملا وارد کنید.

Html API
<div class="uploadtomysd" uniqid="enteruniqid" > <script src="http://www.mysd.ir/js/jquery.js"></script> <script > $.ajax({ type:"get", url:"http://www.mysd.ir/gethtmlapi/gethtmlapi?uniqid="+$("div.uploadtomysd").attr("uniqid") +"&type=html", success:function(data){ data=JSON.parse(data); $("div.uploadtomysd").append(data.html); $("div.uploadtomysd").attr("subdomain",data.subdomain); }, error:function(data){ alert("خطا در بارگذاری") ; } }); </script> </div>

کد html بالا را درون سایت خود قرار دهید . شناسه آپلودی که ازسایت mysd.ir دریافت کرده اید را به جای عبارت enteruniqid در کد html بالا قرار دهید.

ماژول جوملا

ابتدا این ماژول را از لینک زیر دانلود کنید

بعد از نصب باید شناسه آپلود خود را در قسمت manage uniqid وارد کنید.اگر این شناسه آپلود را وارد نکنید کامپوننت شما هیچ کاری انجام نمیدهد.

محیط ماژول بعد از نصب

در این قسمت شناسه آپلود خود را وارد کنید.

پلاگین وردپرس

ایتدا این پلاگین را از این لینک دانلود کنید.

بعد از نصب باید شناسه آپلود خود را در قسمت manage uniqid وارد کنید.اگر این شناسه آپلود را وارد نکنید پلاگین شما هیچ کاری انجام نمیدهد

محیط پلایگن بعد از نصب

در این قسمت شناسه آپلود خود را وارد کنید.